header Walivol
header-walivol2

Op naar 2021!

Dat het afgelopen jaar speciaal was en anders is verlopen dan verwacht, is het minste van wat je ervan kan zeggen.
Toch hebben we warme momenten beleefd en gezien dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen als de nood het hoogst is.

De feestdagen krijgen een make-over waar we de mogelijkheid hebben om het met onze naasten gezellig te maken. Geef hen cadeautjes, veel liefde… maar geen kus!
Probeer met jullie ‘knuffelcontacten’ het onderste uit de kan te halen en doe ‘het woord van het jaar’ alle eer aan.
Geniet ten volle van deze eenmalige gelegenheid, wees creatief en volg de regels op de juiste, gezonde en veilige wijze.
Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat we volgende keer eindejaar weer met z’n allen uitbundiger kunnen vieren.

Nu er een vaccinprogramma wordt uitgerold, zijn we hoopvol dat binnen afzienbare tijd er weer kan overgestapt worden naar het gekende maar misschien wat aangepaste ‘normaal’.
Het zal allicht nog een tijdje duren maar het kleine lichtpuntje aan het einde van de tunnel wordt hiermee alleszins wat groter.
Al geruime tijd snakken we naar een beter perspectief maar we beseffen wel dat we nog even op de tanden moeten bijten en volharden.
Hou vol! Het komt goed!

Iedereen weet dat onze uitgewerkte scenario’s om nog tot een aanvaardbaar volleybalseizoen te komen, doorkruist zijn door een tweede coronagolf.
Toch kijken we al positief vooruit. Van zodra er enigszins duidelijkheid komt over het hernemen van ons alledaagse leven, zal het bestuur overleggen of het mogelijk is om jullie een alternatief volleybalprogramma aan te bieden.
Ideeën van jullie zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Ook in onze Walivol-middens tonen we een groot hart voor al diegenen die het meest getroffen zijn en het meest hulp nodig hebben.
Onze dankbaarheid gaat vooral uit naar al diegenen die voor ons zorgen, die het verschil maken en waarop we kunnen rekenen.

We wensen jullie en jullie naasten een beetje meer van datgene wat het afgelopen jaar het meest werd gemist en klinken op een heilvol Nieuwjaar met een blij weerzien in 2021!