header Walivol
header-walivol2

On hold…

Onze plannen om onder strenge veiligheidsregels een nieuw seizoen te starten, zijn ondertussen gefnuikt door een snelle en zeer krachtige heropflakkering van de coronapandemie. Bewegen en sporten zijn een van de pijlers van ons mentaal welzijn. We kunnen alleen maar aanbevelen om dit niet te verwaarlozen. Er is keuze genoeg om dit individueel te doen, maar in groepsverband kan het even niet.

Door de federale overheid is nu uitdrukkelijk gevraagd om

  • fysiek contact te beperken
  • de omgang met anderen te minimaliseren
  • uit mekaars buurt te blijven
  • afstand te respecteren
  • onnodige verplaatsingen te vermijden, etc…

Een hele rits extra maatregelen komen in ijltempo op ons af en worden dagelijks nog verstrengd. Het regent ondertussen sluitingen van accommodaties en annuleringen van allerlei evenementen. Ook voor Walivol is dit niet anders. We wachten verdere mededelingen vanuit de volleybalfederatie en de federale overheid niet verder af en besluiten nu al om voor de rest van het jaar onze competitie on hold te zetten. Met dit statement maken we een keuze en leggen als team onze prioriteit op veiligheid, gezondheid en verantwoordelijkheid.

Toch blijven we hoopvol uitkijken naar een periode waarin de hemel weer opklaart en we mekaar terug kunnen ontmoeten om onze favoriete hobby in groep te kunnen beoefenen. Er liggen alleszins nog mooie avonden in het verschiet.

De geplande kalender van de voorronde komt aldus te vervallen. We willen achter de schermen in alle rust kunnen werken aan een oplossing om begin 2021 op een propere lei te kunnen heropstarten. Natuurlijk zal dit alleen maar kunnen als het echt volledig veilig kan. Eerder gaan we niet de arena in.

We hebben heel wat leden in ons midden die werkzaam zijn in de zorgsector, het onderwijs en de getroffen & stilgelegde sectoren. We willen hen alle steun toewensen in de moeilijk periode waarin ze zich bevinden. Ook gaat ons respect uit naar diegenen onder ons die als vrijwilliger hun steentje bijdragen waar dit mogelijk is.

We willen nu vooral solidariteit tonen. Laat ons voor mekaar zorgen, elkaar steunen en de strijd aangaan.