header Walivol
header-walivol2

Corona maatregelen

Protocol seizoen 2021-2021

SPORTHAL

   Verplaatsing:

 • Bij het betreden van het sportcomplex worden handen ontsmet. Dit kan bij de ingang ofwel in de gang van de kleedkamers.
 • Iedereen gaat bij het binnenkomen direct naar de gereserveerde en ontsmette kleedkamer en nadien direct naar het aangeduide terrein.

   Kleedkamers:

 • Verblijf in de kleedkamers wordt zo veel mogelijk beperkt.
 • Deuren van de kleedkamers blijven steeds dicht.

   Terrein:

 • Op elk terrein zijn er ontsmettingsdispensers en doekjes voorzien. 

   Spelers:

 • Wisselspelers nemen voldoende afstand op de bank.
 • Opwarming kan doorgaan op een normale manier maar iedereen blijft op eigen speelhelft.
 • ‘Close contact’ en’ handshakes’ worden vermeden.
 • Wedstrijdbal ontsmetten:
  • voor elke set door de speler aan de opslag
  • na de match
 • Iedereen gebruikt eigen meegebracht water als verfrissing.
 • Iedere speler neemt eigen drank/handdoek mee naar de andere kant van het terrein bij de terreinwissel

   Coaches/ ploegverantwoordelijken/ kapiteins:

 • Zij zorgen dat in de ploeg alle regels gerespecteerd worden.
 • Zij zijn de contactpersonen bij eventuele controle.

   Scheidsrechters:

 • Zij hebben een grote verantwoordelijkheid voor een veilig verloop van de wedstrijd op het terrein.
 • Zij brengen geen water voor de ploegen mee.
 • Alleen de scheidsrechters tekenen de wedstrijdformulieren na de wedstrijd voor akkoord na controle van de kapiteins.

   Supporters:

 • Zij worden toegelaten op de terreinen maar houden zittend voldoende afstand op de bank.

SPORTKAFFEE

 • Men kan met een onbeperkt aantal mensen aan tafel zitten maar voldoende afstand wordt aanbevolen.
 • Tafels staan voldoende ver uiteen.
 • Er wordt gevraagd om zittend te consumeren.
 • Er wordt niet geconsumeerd aan de toog.
 • Bediening en betaling gebeuren aan de toog.
 • Betaling gebeurt bij voorkeur met ‘payconiq’ maar kan ook ‘cash’.
 • Bij het rondlopen en zich verplaatsen naar toiletten wordt een mondmasker gebruikt.

ALGEMEEN

 • Alleen onder de vooropgestelde protocollen en toelating kan een competitie georganiseerd worden.
 • Spelers, ploegen en scheidsrechters die zich niet houden aan de opgelegde regels kunnen op non-actief gezet worden.

Indien Walivol door een of andere reden de competitie staakt, kunnen de ploegen onder eigen organisatie en eigen verantwoordelijkheid spelen.