header Walivol
header-walivol2

Corona maatregelen

Protocol seizoen 2021-2022, vanaf 1 november 2021

SPORTHAL

   Verplaatsing:

 • Bij het betreden van het sportcomplex worden handen ontsmet.
 • Mondmaskers zijn overal verplicht bij het zich verplaatsen in de sporthal.
 • Iedereen gaat bij het binnenkomen direct naar de gereserveerde en ontsmette kleedkamer en nadien direct naar het aangeduide terrein.

   Kleedkamers:

 • Verblijf in de kleedkamers wordt zo veel mogelijk beperkt.
 • Deuren van de kleedkamers blijven steeds dicht.
 • Ontsmettingsmiddel en doekjes zijn voorradig aan/in de kleedkamers.
 • De laatste speler die de kleedkamer verlaat, ontsmet de banken en de deurklink.

   Terrein:

 • Op elk terrein zijn er ontsmettingsdispensers en doekjes voorzien. 

   Spelers:

 • Wisselspelers nemen voldoende afstand op de bank.
 • Opwarming kan doorgaan op een normale manier maar iedereen blijft op eigen speelhelft.
 • ‘Close contact’ en’ handshakes’ worden vermeden.
 • Wedstrijdbal ontsmetten gebeurt na de match op het terrein of in de kleedkamer.
 • Iedereen gebruikt eigen meegebracht water als verfrissing.

   Coaches/ ploegverantwoordelijken/ kapiteins:

 • Zij zorgen dat in de ploeg alle regels gerespecteerd worden.
 • Zij zijn de contactpersonen bij eventuele controle.

   Scheidsrechters:

 • Zij hebben een grote verantwoordelijkheid voor een veilig verloop van de wedstrijd op het terrein.
 • Alleen de scheidsrechters tekenen de wedstrijdformulieren na de wedstrijd voor akkoord na controle van de kapiteins.

   Supporters:

 • Zij dragen een mondmasker en houden zittend voldoende afstand op de bank.

SPORTKAFFEE

 • Alleen wie een CST (Covid Safe Ticket) kan voorleggen, kan in het Sportkaffee consumeren.
 • Door het voorleggen van het CST is het dragen van een mondmasker niet meer nodig.
 • Men kan met een onbeperkt aantal mensen aan tafel zitten maar voldoende afstand wordt aanbevolen.
 • Tafels staan voldoende ver uiteen.
 • Er wordt gevraagd om zittend te consumeren.
 • Er wordt niet geconsumeerd aan de toog.
 • Bediening gebeurt aan de tafels, maar bij te grote drukte of te weinig personeel, kan dit aan de toog.
 • Betaling gebeurt bij voorkeur met ‘payconiq’ maar kan ook ‘cash’.
 • Bij het rondlopen en zich verplaatsen naar toiletten wordt een mondmasker gebruikt.

ALGEMEEN

 • Alleen onder de vooropgestelde protocollen en toelating kan een competitie georganiseerd worden.
 • Spelers, ploegen en scheidsrechters die zich niet houden aan de opgelegde regels kunnen op non-actief gezet worden.

Indien Walivol door een of andere reden de competitie staakt, kunnen de ploegen onder eigen organisatie en eigen verantwoordelijkheid spelen.