header Walivol
header-walivol2

Corona maatregelen

Protocol seizoen 2020-2021

FEDERALE OVERHEID

  • Afstand houden waar het kan.
  • Mondmaskerplicht naleven waar nodig is.
  • Gezond verstand gebruiken, is noodzakelijk.
  • Iedereen die ziek is, koorts heeft of en besmette persoon in de familie heeft, blijft thuis.

VEILIGHEIDSCEL SINT-NIKLAAS

Vooraleer de competitie te kunnen starten, zal het voorgestelde protocol voorgelegd worden aan de veiligheidsraad van de Stad Sint-Niklaas. Indien op dat moment versoepelde of verstrengde adviezen gelden, kunnen we ze direct toepassen.

SPORTHAL

Alleen als de kleedkamers in de sporthal beschikbaar zijn, zal Walivol een competitie organiseren.

Verplaatsing

  • Iedereen komt indien mogelijk alleen naar de sporthal.
  • Bij het betreden van het sportcomplex worden handen ontsmet.
  • Mondmaskers zijn verplicht bij het zich verplaatsen in de sporthal.
  • Iedereen volgt de aangegeven looproute.
  • Iedereen gaat bij het binnenkomen direct naar de gereserveerde en ontsmette kleedkamer en nadien direct naar het aangeduide terrein.

Kleedkamers

  • Elke ploeg heeft een eigen kleedkamer.
  • Voor een gemengde ploeg worden 2 kleedkamers voorzien.
  • Ook in de kleedkamers en onder de douches wordt zoveel mogelijk afstand gehouden.
  • Verblijf in de kleedkamers wordt zo veel mogelijk beperkt.
  • Deuren van de kleedkamers blijven steeds dicht.

Terrein

  • Palen en netten worden door de medewerkers van de sporthal geplaatst en opgespannen.
  • Er wordt alleen op terrein 1 en 4 gespeeld.
  • Handen ontsmetten:
    • op het terrein bij het begin van elke set
    • na de match

VOLLEY VLAANDEREN & WALIVOL

Indien een speler positief test aan COVID-19 worden de ploegverantwoordelijke en het bestuur ONMIDDELLIJK verwittigd.
De persoon in kwestie volgt dan de ‘procedure bij vaststelling van besmetting’ die opgesteld is door de veiligheidscel van de Stad Sint-Niklaas.
De competitie wordt automatisch voor iedereen 1 speelweek stilgelegd.

Richtlijnen voor spelers

  • Alleen spelers in ploegoutfit kunnen plaats nemen op en naast het terrein.
  • Wisselspelers nemen voldoende afstand op de bank.
  • Opwarming kan doorgaan op een normale manier maar iedereen blijft op eigen speelhelft.
  • ‘Close contact’ en ‘handshakes’ worden vermeden.
  • Wedstrijdbal wordt vóór elke set ontsmet door de speler aan de opslag, en ook na de match.
  • Na elke set wordt in wijzerzin van terreinhelft gewisseld om contact met de tegenpartij te vermijden
  • Iedereen gebruikt eigen meegebracht water als verfrissing.
  • Iedere speler neemt eigen drank/handdoek mee naar de andere kant van het terrein bij de terreinwissel.

     Richtlijnen voor coaches/ ploegverantwoordelijken/ kapiteins:

  • Zij zorgen dat in de ploeg alle regels gerespecteerd worden.
  • Zij zijn de contactpersonen bij eventuele controle.
  • Kapiteins kunnen na de wedstrijd het wedstrijdblad controleren alleen met mondmasker.

     Richtlijnen voor scheidsrechters:

  • Zij handelen volgens de opgelegde regels van de scheidsrechterscommissie van Volley Vlaanderen.
  • Zij hebben een grote verantwoordelijkheid voor een veilig verloop van de wedstrijd op het terrein.
  • Zij brengen extra ontsmettingsmiddel mee naar het terrein.
  • Zij brengen geen water voor de ploegen mee.
  • Alleen de scheidsrechters tekenen de wedstrijdformulieren na de wedstrijd voor akkoord.

     Richtlijnen voor supporters:

  • Zij worden niet toegelaten op de terreinen.
  • Zij kunnen de match volgen in eigen bubbel vanuit het Sportkaffee.

SPORTKAFFEE

   Het betreden  van het Sportkaffee is op eigen verantwoordelijkheid.

  • Circulatieplan:
    • Ingang langs Hal 1 (kant receptie).
    • Uitgang langs Hal 2 (kant kleedkamers).
  • Ploegen blijven in eigen bubbel en mengen zich niet onder elkaar.
  • Ook aan de tafel wordt er binnen de ploeg voldoende afstand gehouden.
  • De tafels (4 of 8 personen) staan voldoende ver uiteen.
  • Groepen van meer dan 10 personen verspreiden zich aan verschillende tafels.
  • Bediening gebeurt aan de toog in 3 aparte zones om vermenging te vermijden.
  • Er wordt niet geconsumeerd aan de toog.
  • Betaling gebeurt bij voorkeur met ‘payconiq’ maar kan ook ‘cash’.
  • Bij het rondlopen en zich verplaatsen naar toiletten wordt een mondmasker gebruikt.
  • 1 persoon per ploeg tekent in het Sportkaffee het aanmeldingsformulier via QR-code of op papier.
  • Iedereen onthoudt wie in de bubbel aanwezig is voor het geval van ‘contact tracing’.
Routeplan sporthal De Witte Molen

ALGEMEEN

  • Alleen onder de vooropgestelde protocollen en toelating, kan een competitie georganiseerd worden.
  • Ploegen en scheidsrechters die het niet zien zitten om met dit protocol aan te treden, moeten dit op voorhand kenbaar maken.
  • Ingeschreven ploegen kunnen te allen tijde uitstappen mits tijdig te communiceren.
  • Ploegen en scheidsrechters die zich niet houden aan de opgelegde regels kunnen op non-actief gezet worden.
  • Indien Walivol door een of andere reden de competitie staakt, kunnen de ploegen onder eigen organisatie en eigen verantwoordelijkheid spelen.

Procedure bij vaststelling van besmetting

Wanneer je als gebruiker of organisator verneemt dat een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg dan best dit stappenplan.

Stap 1: Schat het risico in.

Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?

  •  Indien niet: De ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie moeten niet als contactpersoon worden opgegeven voor ‘contact tracing’.
  • Indien wel: Je start best met de onderstaande stappen:
    • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
      • Ja: De andere betrokkenen moeten bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor ‘contact tracing’.
      • Neen: Je start best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

  • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
  • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
  • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

  • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend!
  • In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
  • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren.
  • Vermeld duidelijk of het over een hoog of laag risico gaat.

Het is zeer raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek:

https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf

Op deze manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wat moet ik weten over ‘contact tracing’? Je vindt nuttige informatie over ‘contact tracing’ of contactonderzoek via:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen.
In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze onderzoekers van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.